Vindkraftverk - En hel del rörande Vindkraftverk


Rotorlösa vindkraftverk

Det finns även försök med rotorlösa vindkraftverk uelt utan rörliga mekaniska delar och dessa vindkraftverk är nästan ljudlösa.

Principen går ut på att vinden förflyttar positivt laddade partiklar mot en positivt laddad elektrod. Problemet med dessa vindkraftverk är dels verkningsgraden men även yttäckningen. För att täcka en stor yta på 18 600 m² och stå emot starka vindar på 70 m/s skulle det krävas gigantisak konstruktioner till mycket höga kostnader. Mer om dessa orörliga vindkraftverk finns att läsa om på:

Placering av vindkraftverk

För att få ut mesta möjliga verkningsgrad och effekt från ett vindgraftverk finns det ett antal faktorer som bör tas i beaktan

  • Vindkraftverket bör placeras högt och turbinen ska vara på minst 30 meter över omgivande terräng för att minska turbulens och öka på vindhastigheten.
  • Den genomsnittliga vinden bör uppgå till 7 m/s på årsbasis för att det ska vara lönsamt med vindenergi.
  • Vindkraftverken bör placeras långt från grannar som kan klaga och överklaga beslut p.g.a. buller eller vindkraftskugga.
  • Till de större vindkraftverken har tillverkarna angett 400 meter som säkerhetsavstånd med tanke på iskast.
  • Energimyndiheten rekommenderar en och en halv gånger navets höjd plus rotordiametern som säkerhetsavstånd = 1.5•(hnav + drotor